Hypochniciellum molle (Kornatečka měkká)

Syn.: Amylocorticiellum molle

Vzácná kornatcovitá houba rostoucí na mrtvém, často opracovaném dřevě jehličnanů, spíše ve vyšších polohách. Od podobných druhů se pozná mikroskopickými znaky (silnostěnné, slabě amyloidní spory, nápadné válcovité cystidy).

 

Hypochniciellum molle

Hypochniciellum molle Rostejn, jedlobučina, plaňka z oplocenky, 14.4.2017, (c) Lucie Zíbarová

 

Hypochniciellum molle

Hypochniciellum molle PR Libochovka, suťový les, plaňka z oplocenky, 14.10.2017, (c) Lucie Zíbarová

 

Hypochniciellum molle

Hypochniciellum molle NPR Zhejral, povalový chodníček, 10.9.2017, (c) Lucie Zíbarová