Cylindrobasidium evolvens (Kornatec rozvitý)

Syn.: Cylindrobasidium laeve

Hojná kornatcovitá houba rostoucí po celý rok (zvláště však v jeho chldanější polovině) mrtvém na dřevě listnáčů, především olše a topolů, typicky na trčících odumřelých větvích v koruně, stále ještě v kůře a počátečních stádiích rozpadu.

 

Cylindrobasidium evolvens

Cylindrobasidium evolvens NPR Libický luh, mokřadní olšina, větev Alnus, 4.11.2013, (c) Lucie Zíbarová

 

Cylindrobasidium evolvens

Cylindrobasidium evolvens NPP Peklo, mokřadní olšina, větev Alnus, 25.3.2015, (c) Lucie Zíbarová

 

Cylindrobasidium evolvens

Cylindrobasidium evolvens PP Eváňská rokle, lesní lem, větev Fraxinus, 28.12.2015, (c) Lucie Zíbarová

 

Cylindrobasidium evolvens

Cylindrobasidium evolvens PR Žernov, smíšený kulturní les, padlý kmen Populus tremula, 6.2.2016, (c) Lucie Zíbarová

 

Cylindrobasidium evolvens

Cylindrobasidium evolvens Pohránovský rybník, břehový porost, větev Salix, 10.3.2016, (c) Lucie Zíbarová

 

Cylindrobasidium evolvens

Cylindrobasidium evolvens CHÚ Sihoť [SK], měkký luh, větev Populus, 7.11.2018, (c) Lucie Zíbarová