Hyphoderma transiens (Kornatka přechodná)

Kornatcovitá houba rostoucí po celý rok na dřevě listnáčů, spíše v nižších polohách. Význačná zubatým hymenoforem a mikroznaky (válcovité hymenialní cystidy, přítomnost přezek a úzce válcovité výtrusy 9-11,5 x 3-4 μm). Viz též kornatec okrouhlý (Basidioradulum radula) s výrazně ostnitým až lopatkovitým hymenoforem a mikroskopicky se zaškrcovanými cystidami.

 

Hyphoderma transiens

Hyphoderma transiens PP Údolí Podbradeckého potoka, dubohabřina, větev Tilia, 8.6.2016, (c) Lucie Zíbarová

 

Hyphoderma transiens

Hyphoderma transiens NPP Medník, dubohabřina, kmínek Carpinus, 7.7.2013, (c) Lucie Zíbarová

 

Hyphoderma transiens

Hyphoderma transiens Chlum u Dobrušky, výsadba lípy, větev Tilia, 1.7.2016, (c) Lucie Zíbarová