Buchwaldoboletus lignicola (Hřib dřevožijný)

Syn.: Pulveroboletus lignicola

Vzácná hřibovitá houba rostoucí na silně rozloženém dřevě jehličnanů, velmi vzácně i listnáčů, typicky na bázi pařezů. Narozdíl od většiny ostatních hřibů není mykorhizní. V literatuře se udává výskyt společně s chorošem hnědákem Schweinitzovým (Phaeolus schweinitzii), zda je mezi oběma druhy nějaký přímý vztah je nejasné. Uvedený v Červeném seznamu makromycetů ČR v kategorii EN (ohrožený druh).

 

Buchwaldoboletus lignicola

Buchwaldoboletus lignicola Obírka, suťový les, báze pařezu Picea, 14.8.2016, (c) Lucie Zíbarová