Postia undosa (Bělochoroš zvlněný)

Syn.: Oligoporus undosus, Spongisporus undosus

Vzácnější jednoletý choroš rostoucí na dřevě jehličnů (zvl,. smrku), velmi vzácně i listnáčů. Nápadný velkými póry a zvlněným okrajem plodnice. Způsobuje hnědou hnilobu. Uvedený v Červeném seznamu makromycetů ČR v kategorii VU (zranitelný druh).

 

Oligoporus undosus

Postia undosa NPP Břehyně-Pecopala, květnatá bučina, padlý kmen Fagus, 9.8.2012, (c) Lucie Zíbarová

 

Oligoporus undosus

Postia undosa Povydří, vlhká smrčina, řezná plocha kmene Picea, 6.9.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Oligoporus undosus

Postia undosa PP Vlásenický potok, suťový les, kmen Picea, 26.9.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Oligoporus undosus

Postia undosa PP Stodůlecký vrch, podmáčená smrčina, kmen Picea, 28.9.2019, (c) Lucie Zíbarová