Bulgaria inquinans (Klihatka černá)

Hojná a nezaměnitelná vřeckovýtusá houba rostoucí od léta do podzimu na čerstvě poraženém dřevě listnáčů, především dubu a buku. Jedlá. Význačná masitými zčásti rosolovitými plodnicemi, černým výtrusným prachem a černými výtrusy (9-17 x 6-7.5 μm, podle Breitenbach & Kränzlin 1984).

 

Bulgaria inquinans

Bulgaria inquinans NPR Břehyně-Pecopala, květnatá bučina, kmen Fagus, 1.8.2016, (c) Lucie Zíbarová

 

Bulgaria inquinans

Bulgaria inquinans NPR Břehyně-Pecopala, květnatá bučina, kmen Fagus, 1.8.2016, (c) Lucie Zíbarová

 

Bulgaria inquinans

Bulgaria inquinans NPR Děvín-Kotel-Soutěska, dubohabřina, kmínek Populus tremula(?), 21.10.2011, (c) Lucie Zíbarová

 

Bulgaria inquinans

Bulgaria inquinans Háj u Duchcova, acidofilní doubrava, padlý kmen Quercus, 24.8.2005, (c) Lucie Zíbarová