Myriosclerotinia scirpicola (Hlízenka skřípinová)

Vřeckovýtrusá houba rostoucí vzácně na jaře a počátkem léta z ve vodě ležících lodyh skřípiny lesní (Scirpus sylvaticus) a některých dalších šáchorovitých. Plodničky vyrůstají z oválného černého sklerocia. U hlízenek z rodu Myriosclerotinia je pro správné určení zaznamenat druh hostitele a tvar sklerocia. Podobným druhem je např. hlízenka ostřicová (Myriosclerotinia sulcatula), rostoucí na ostřicích.

 

Myriosclerotinia scirpicola

Myriosclerotinia scirpicola PP Údolí Podbradeckého potoka, olšo-jasanový luh, lodyha Scirpus silvaticus, 20.5.2013, (c) Lucie Zíbarová

 

Myriosclerotinia scirpicola

Myriosclerotinia scirpicola PP Údolí Podbradeckého potoka, olšo-jasanový luh, lodyha Scirpus silvaticus, 20.5.2013, (c) Lucie Zíbarová

 

Myriosclerotinia scirpicola

Myriosclerotinia scirpicola PP Údolí Podbradeckého potoka, olšo-jasanový luh, lodyha Scirpus silvaticus, 20.5.2013, (c) Lucie Zíbarová

 

Myriosclerotinia scirpicola

Myriosclerotinia scirpicola PP Údolí Podbradeckého potoka, olšo-jasanový luh, lodyha Scirpus silvaticus, 20.5.2013, (c) Lucie Zíbarová