Ascotremella faginea (Mozkovka rosolovitá)

Vzácná vřeckovýtrusá houba rostoucí na dřevě listnáčů (např. Fagus, Carpinus, Sambucus nigra). Možná zámena s rosoloklihatkou čirou listovitou (Neobulgaria pura var. foliacea). Spory podélně rýhované. Pro svůj poměrně zřídkavý výskyt a vazbu na přirozené porosty s dostatečnou zásobou dřeva je chráněna podle vyhlášky MŽP č.395/1992 v kategorii silně ohrožených druhů. Rovněž byla zařazena do Červeného seznamu makromycetů ČR - kategorie VU (zranitelný). V poslední době se však zdá, že se druh šíří na synantropní stanoviště.

Ascotremella faginea

Ascotremella faginea Houština u Mašťova, humózní doubrava, větev Acer pseudoplatanus, 29.10.2013, (c) Lucie Zíbarová

 

PR Hrby, Eu-Fagion, větev Fagus, 10.8.2010, IUCN: VU

Ascotremella faginea PR Hrby, Eu-Fagion, větev Fagus, 10.8.2010, (c) Lucie Zíbarová

 

Ascotremella faginea

Ascotremella faginea PR Zábělá, Carpinion, větev Carpinus, 2.10.2011, (c) Lucie Zíbarová

 

Ascotremella faginea

Ascotremella faginea Hajnice u Mirochova, květnatá bučina, kmen Fagus, 23.9.2008, (c) Lucie Zíbarová

 

Ascotremella faginea

Ascotremella faginea Poněšice, květnatá bučina, větev Fagus, 19.10.2013, (c) Lucie Zíbarová

 

Ascotremella faginea

Ascotremella faginea PR Myslivna, svahové prameniště, větev Sambucus nigra, 12.10.2014, (c) Lucie Zíbarová