Neobulgaria pura var. pura (Rosoloklihatka čirá)

Roztroušeně se vyskytující vřeckovýtrusá houba rostoucí na dřevě listnáčů, nejčastěji buku a javoru klenu. Častější je v horských pralesovitých porostech. Pro své poloprůsvitné plodnice nezaměnitelná. Odrůda listovitá (var. foliacea) se odlišuje nepravidelnými polštářovitými plodnicemi. Uvedená v Červeném seznamu makromycetů ČR v kategorii NT - takřka ohrožený druh.

 

Neobulgaria pura var. pura

Neobulgaria pura var. pura Bouřňák, květnatá bučina, větev Fagus, 20.10.2014, (c) Lucie Zíbarová

 

Neobulgaria pura var. pura

Neobulgaria pura var. pura Bouřňák, květnatá bučina, větev Fagus, 20.10.2014, (c) Lucie Zíbarová

 

Neobulgaria pura var. pura

Neobulgaria pura var. pura PR Studenec, suťový les, kmen Fagus, 22.10.2016, (c) Lucie Zíbarová

 

Neobulgaria pura var. pura

Neobulgaria pura var. pura Radvanický hřbet, větev Fagus, 11.10.2008, (c) Lucie Zíbarová