Hysterangium stoloniferum (Loupavka výběžkatá)

Nejhojnější zástupce rodu loupavka (Hysterangium) v ČR. Roste na živinami a bázemi bohatších půdách pod listnáči. Plodnice mají na bázi kořínek. Od příbuzných druhů se pozná hlavně mikroskopickými znaky (pseudoparenchymatická jednovrstevná okrovka a rozměry výtrusů).

 

Hysterangium stoloniferum

Hysterangium stoloniferum PP Rychnovský vrch, suťový les, sub Tilia, Larix, Fagus, 29.5.2016, (c) Lucie Zíbarová

 

Hysterangium stoloniferum

Hysterangium stoloniferum PP Rychnovský vrch, suťový les, sub Tilia, Larix, Fagus, 29.5.2016, (c) Lucie Zíbarová

 

Hysterangium stoloniferum

Hysterangium stoloniferum PR Kobyla, dubohabřina, sub Carpinus, Quercus, Acer campestre, 11.7.2021, (c) Lucie Zíbarová