Bolbitius reticulatus (Slzečník síťnatý)

Roztroušeně se vyskytující druh rostoucí od pozdního jara do podzimu na silně rozloženém dřevě listnáčů (buku, habru, jasanu apod.) od nížin (lužní lesy) do hor. Hladká forma (f. aleuriatus) se liší nesíťovaným kloboukem. Viz též slzečník štítovkovitý (Bolbitius reticulatus var. pluteoides).

 

Bolbitius reticulatus

Bolbitius reticulatus PR Průchodnice, květnatá bučina, báze pařezu Fagus, 19.10.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Bolbitius reticulatus

Bolbitius reticulatus PR Buky u Vysokého Chvojna, květnatá bučina, kmen Fagus, 2.11.2015, (c) Lucie Zíbarová

 

Bolbitius reticulatus

Bolbitius reticulatus PR Polom, květnatá bučina, zetlelý kmen Fagus, 28.5.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Bolbitius reticulatus

Bolbitius reticulatus PR Holina, květnatá bučina, zetlelý kmen Fagus sylvatica, 7.11.2008, (c) Lucie Zíbarová

 

Bolbitius reticulatus

Bolbitius reticulatus f. aleuriatus Černý les u Želnavy, suťový les, kmen Ulmus, 22.9.2013, (c) Lucie Zíbarová

 

Bolbitius reticulatus

Bolbitius reticulatus NPR Kohoutov, květnatá bučina, silně rozložený kmen Fagus, 19.5.2015, (c) Lucie Zíbarová

 

Bolbitius reticulatus

Bolbitius reticulatus PR Bukové kopce, květnatá bučina, silně zetlelý kmen Fagus, 30.4.2016, (c) Lucie Zíbarová