Agaricus benesii (Pečárka Benešova)

Saprotrofní druh rostoucí v listnatých a jehličnatých lesích na vápencovém podloží. Obtížně rozlišitelný od hojnější pečárky šupinkaté (Agaricus squamulifer). Uvedený v Červeném seznamu makromycetů ČR v kategorii CR - kriticky ohrožený druh.

Agaricus benesii

Agaricus benesii EVL Evaňská rokle, Geranion sanguinei, sub Corylus, Fraxinus, 11.9.2011, (c) Lucie Zíbarová