Ascobolus perplexans cf. (Hovník)

Drobná vřeckovýtrusá houba rostoucí na trusu býložravců. Podle klíče se vyobrazený materiál blíží nejvíc hovníku Ascobolus perplexans, nicméně se jedná o málo známý druh.

(Sp. 18,5-20,5x9,5-10,5, with 6-10 (per one side) anastomosing longitudinal ridges; asci constantly inamyloid, 20-27 wide).

 

Ascobolus perplexans

Ascobolus perplexans Vinařice, teplomilná doubrava, trus býložravce, 19.6.2015, (c) Lucie Zíbarová