Ascobolus carbonarius (Hovník spáleništní)

Roztroušeně se vyskytující druh vřeckovýtrusé houby rostoucí na lesních spálenšitích. Většina ostatních zástupců rodu hovník (Ascobolus) roste, jak již název naznačuje, na trusu (koprofilní), na spáleništích roste ještě hovník Ascobolus pusillus s drobnějšími plodnicemi a sporami kratšími než 15 μm. Význačný bradavčitými výtrusy cca 18-22 x 10-12 μm.

 

Ascobolus carbonarius

Ascobolus carbonarius PR Údolí Doubravy, paseka, lesní spáleniště, 26.9.2022, (c) Lucie Zíbarová

 

Ascobolus carbonarius

Ascobolus carbonarius NPP Medník, paseka v kulturní smrčině, lesní spáleniště, 7.7.2013, (c) Lucie Zíbarová

 

Ascobolus carbonarius

Ascobolus carbonarius PR Údolí Doubravy, paseka, lesní spáleniště, 26.9.2022, (c) Lucie Zíbarová

 

Ascobolus carbonarius

Ascobolus carbonarius NPP Medník, paseka v kulturní smrčině, lesní spáleniště, 7.7.2013, (c) Lucie Zíbarová

 

Ascobolus carbonarius

Ascobolus carbonarius Rychnov nad Kněžnou, Včelný, lesní spálenišetě, 30.6.2016, (c) Lucie Zíbarová

 

Ascobolus carbonarius

Ascobolus carbonarius (spory ve vřeckách, melzerovo reagens) Rychnov nad Kněžnou, Včelný, lesní spálenišetě, 30.6.2016, (c) Lucie Zíbarová