Nemania serpens var. colliculosa (Dřevomor plazivý hrbolkatý)

Syn.: Nemania colliculosa, Nemania prava

Roztoušeně se vyskytující tvrdohouba z příbuzenstva hojného dřevomoru plazivého (Nemania serpens var. serpens), od kterého se odlišuje zejména amyloidní reakcí askoapilkálního aparátu v Mezerově reagens a spíše menšími stromaty. Stále nedostatečně dořešená skupina. Roste na dřevě různých listnáčů, patrně spíše teplomilný taxon.

 

Nemania serpens var. colliculosa<

Nemania serpens var. colliculosa NPR Kněžičky, dubohabřina, větev Acer campestre, 18.7.2013, (c) Lucie Zíbarová

 

Nemania serpens var. colliculosa<

Nemania serpens var. colliculosa NPR Kněžičky, dubohabřina, větev Acer campestre, 18.7.2013, (c) Lucie Zíbarová

 

Nemania serpens var. colliculosa<

Nemania serpens var. colliculosa Deblík, teplomilná doubrava, větev Quercus, 12.3.2017, (c) Lucie Zíbarová