Hypoxylon cercidicola (Dřevomor moravský)

Syn.: Hypoxylon moravicum

Roztroušeně až vzácně se vyskytující druh dřevomoru rostoucí na čerstvě odumřelém dřevě jasanu, především v nižších a teplých polohách. Hojnější na Moravě, v posledních letech se šíří i do Čech. Nezaměnitelný druh.

 

Hypoxylon cercidicola

Hypoxylon cercidicola PR U Parku, květnatá bučina, větev Fraxinus, 2.11.2015, (c) Lucie Zíbarová

 

Hypoxylon cercidicola

Hypoxylon cercidicola Vysoké Mýto, dubohabřina, kmínek Fraxinus, 7.3.2016, (c) Lucie Zíbarová

 

Hypoxylon cercidicola

Hypoxylon cercidicola PR U Parku, květnatá bučina, větev Fraxinus, 2.11.2015, (c) Lucie Zíbarová

 

Hypoxylon cercidicola

Hypoxylon cercidicola NPR Habrůvecká bučina, dubohabřina, větev Fraxinus, 14.5.2017, (c) Lucie Zíbarová

 

Hypoxylon cercidicola

Hypoxylon cercidicola PP Jasánky, jasenina, stojící pahýl Fraxinus, 21.8.2017, (c) Lucie Zíbarová