Diatrypella quercina (Polštářnatka dubová)

Velmi hojný druh pyrenomycetu rostoucí na čerstvě odumřelých větvích dubů. Stromata lze nalézt po celý rok prakticky v každé doubravě. Mikroskopicky nápadná silně zahnutými výtrusy a polysporickými vřecky.

 

Diatrypella quercina

Diatrypella quercina Deštnice, teplomilná doubrava, větev Quercus, 28.6.2015, (c) Lucie Zíbarová