Lopadostoma pouzarii (Širokoterčka Pouzarova)

Patrně vzácná vřeckovýtrusá houba rostoucí na dřevě jilmů, vz. jiných dřevin (javor). Nápadná zcela plochými stromaty nevystupujícími nad původní úroveň dřeva a mikroznaky. Zatímco se okolní dřevo rozkládá, substrát pod stromaty zůstavá pevný a stromata pak nápadně vystupují nad okolní povrch. Spory s klíční štěrbinou po jedné straně, takřka po celé délce (12,5–14 × 5,5–6,25 µm). Druh s neujasněnou taxonomickou pozicí, molekulárně vychází mimo zbytek druhů rodu, na první pohled může připomínat některé druhy rodu káčovka (Biscogniuaxia).

 

Lopadostoma pouzarii

Lopadostoma pouzarii Litvínov, Pekelské údolí, potoční luh, kmen Ulmus, 15.6.2015, (c) Lucie Zíbarová

 

Lopadostoma pouzarii

Lopadostoma pouzarii PR Studený vrch, květnatá bučina, kmen Ulmus, 19.7.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Lopadostoma pouzarii

Lopadostoma pouzarii (řez stromatem) Litvínov, Pekelské údolí, potoční luh, kmen Ulmus, 15.6.2015, (c) Lucie Zíbarová

 

Lopadostoma pouzarii

Lopadostoma pouzarii Obírka, suťový les, kmen Fraxinus, 2.5.2015, (c) Lucie Zíbarová

 

Lopadostoma pouzarii

Lopadostoma pouzarii NPR Šúr, teplomilná doubrava, fragment kmene Ulmus, 3.11.2017, (c) Lucie Zíbarová

 

Lopadostoma pouzarii

Lopadostoma pouzarii NP Šumava, suťový les, kmínek Fraxinus, 4.9.2018, (c) Lucie Zíbarová

 

Lopadostoma pouzarii

Lopadostoma pouzarii PP Ronov, suťový les, větev listnáče, 31.3.2019, (c) Lucie Zíbarová