Obolarina dryophila (Káčovka dubomilná)

Patrně hojná, často však přehlížená vřeckovýtrusá houba rostoucí pod kůrou dubů záhy po odumření větví. Pro svoji nenápadnost je často přehlížena. Často se podaří najít až stará, odumřelá stromata potom co kůra začne opadávat. Druh význačný válcovitými perithecii a sporami s výrazně sigmovitou až spirální klíční šterbinou.

 

Obolarina dryophila

Obolarina dryophila (staré stroma, aranžováno), Konětopy, teplomilná doubrava 17.6.2015, (c) Lucie Zíbarová

 

Obolarina dryophila

Obolarina dryophila Libochovany, acidofilní teplomilná doubrava, kmínek Quercus, 29.12.2018, (c) Lucie Zíbarová

 

Obolarina dryophila

Obolarina dryophila Domoušice, teplomilná doubrava, pahýl Quercus, 30.6.2015, (c) Lucie Zíbarová