Hypoxylon fuscum (Dřevomor hnědý)

Hojná tvrdohouba rostoucí po celý rok na mrtvém dřevě mnoha druhů listnáčů, především lísky a habru, ale i olše a břízy. Význačný okrovými, žlutavými (převážně sběry z lísky) či naolivovělými (sběry z olše) pigmenty, které se louhují do roztoku KOH. Na bříze a zejména olši se vyskytuje i dřevomor Hypoxylon fuscoides s nafialovělými pigmenty a na dubu Hypoxylon porphyreum s mohutnějšími stromaty. Všechny tři druhy mají spory se sigmoidní klíční štěbinou. Viz též dřevomor Hypoxylon perforatum.

 

Hypoxylon fuscum

Hypoxylon fuscum EVL Holý vrch u Záhořan, křovinatá mez, větev Corylus, 8.4.2013, (c) Lucie Zíbarová

 

Hypoxylon fuscum

Hypoxylon fuscum NPR Čtvrtě, teplomilná doubrava, větev Corylus, 3.4.2013, (c) Lucie Zíbarová

 

Hypoxylon fuscum

Hypoxylon fuscum Libochovany, acidofilní teplominá douravam větev listnáče (Acer?), 29.12.2018, (c) Lucie Zíbarová

 

Hypoxylon fuscum

Hypoxylon fuscum NPR Šúr [SK], mokřadní olšina, větev Alnus, 10.4.2017, (c) Lucie Zíbarová

 

Hypoxylon fuscum

Hypoxylon fuscum Libochovany, acidofilní teplominá douravam větev listnáče (Acer?), 29.12.2018, (c) Lucie Zíbarová

 

Hypoxylon fuscum

Hypoxylon fuscum PR Noldenteich, olšina, kmínek Alnus, 12.8.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Hypoxylon fuscum

Hypoxylon fuscum (chemotyp z olše, barviva v KOH), 10.4.2017, (c) Lucie Zíbarová

 

Hypoxylon fuscum

Hypoxylon fuscum (chemotyp z lísky, barviva v KOH), 8.4.2013, (c) Lucie Zíbarová