Chaetosphaerella phaeostroma

Patrně běžný, avšak drobný pyrenomycet rostoucí na silněji rozloženém dřevě listnáčů. Jednotlivá perithecia rostou ze výrazně vyvinutého subikula. Spory 4-buněčné, hnědé s hyalinními apikálními buňkami, variabilní ve velikosti. Připomíná makroskopicky některé zástupce rodu Nitschkia.

 

Chaetosphaerella phaeostroma

Chaetosphaerella phaeostroma PR Bažantnice v Uhersku, tvrdý luh, větev Prunus padus, 30.3.2018, (c) Lucie Zíbarová

 

Chaetosphaerella phaeostroma

Chaetosphaerella phaeostroma Bělušice, křovinatá mez, silně rozložená větev listnáče, 20.3.2017, (c) Lucie Zíbarová

 

Chaetosphaerella phaeostroma

Chaetosphaerella phaeostroma Režný újezd, dubohabřina, větev Vibrnum, 1.4.2017, (c) Lucie Zíbarová

 

Chaetosphaerella phaeostroma

Chaetosphaerella phaeostroma NPP Jestřebské slatiny, křovité vrbičky, větev Salix, 1.11.2018, (c) Lucie Zíbarová

 

Chaetosphaerella phaeostroma

Chaetosphaerella phaeostroma (spory, Melzerovo reagens, 1000x), 20.3.2017, (c) Lucie Zíbarová