Rosellinia corticium (Prsnatka korová)

Nejhojnější zástupce vřeckovýtrusého rodu prsnatka (Rosellinia). Roste na mrtvém dřevě nejrůznějších listnáčů. Druh význačný vytrvávajícím subiculem a poměrně velkými perithecii. Od podobné a makroskopicky nerozlišitelné prsnatky orličí (Rosellinia aquila) se liší velikostí a charakterem spor. Pravděpodobně přehlížený druh.

 

Rosellinia corticium

Rosellinia corticium Havraní ostrov, lužní les, větev Acer, 15.11.2018, (c) Lucie Zíbarová

 

Rosellinia corticium

Rosellinia corticium PP Panenský les, tvdý luh, kmínek Acer campestre, 3.3.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Rosellinia corticium

Rosellinia corticium Rtyně nad Bílinou, dubohabřina, větev Tilia, 19.2.2013, (c) Lucie Zíbarová

 

Rosellinia corticium

Rosellinia corticium Rtyně nad Bílinou, dubohabřina, větev Tilia, 19.2.2013, (c) Lucie Zíbarová

 

Rosellinia corticium

Rosellinia corticium Rtyně nad Bílinou, dubohabřina, větev Tilia, 19.2.2013, (c) Lucie Zíbarová

 

Rosellinia corticium

Rosellinia corticium (spory ve vřeckách, Melzerovo reagens, 1000x), 15.11.2018, (c) Lucie Zíbarová