Clitocybe phyllophila (Strmělka listomilná)

Syn.: C. pithyophila

Velmi hojná bělavá strmělka rostoucí od léta s maximem výskytu na podzim, v opadu listnáčů i jehličnanů, převážně na živinami bohatších stanovištích. Význačná bílým hygrofánním, silně ojíněmým kloboukem, světle růžovým výtrusným prachem, pachem po ovoci či posečené trávě. Jedovatá!

 

Clitocybe phyllophila

Clitocybe phyllophila EVL Údolí Lužnice a Vlásenického potoka, dubohabřina, sub Quercus, Corylus, 24.10.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Clitocybe phyllophila

Clitocybe phyllophila NPP Swamp, podmáčená březina, sub Betula, Frangula, Salix, 23.10.2012, (c) Lucie Zíbarová

 

Clitocybe phyllophila

Clitocybe phyllophila NPR Lovoš, suťový les, sub Acer campestre, 7.7.2016, (c) Lucie Zíbarová