Calocybe gambosa (Čirůvka májovka)

Hojná pozdně jarní (květen-červen) houba rostoucí ve světlých listnatých lesích, stromořadích, parcích, hrázích rybníků apod. Význačná intezivní moučnou vůní a velmi hustými lupeny. Barva klobouku se pohybuje od bělavé přes slonovinovou po žlutou. Jedlá.

 

Calocybe gambosa

Calocybe gambosa PR Pučanka, křovinatá mez, sub Cerasus, Corylus, 14.5.2013, (c) Lucie Zíbarová

 

Calocybe gambosa

Calocybe gambosa NPR Žehuňský rybník, lesní cesta, sub Salix alba, Crataegus, Cerasus, 7.5.2013, (c) Lucie Zíbarová

 

Calocybe gambosa

Calocybe gambosa Dražice, kulturní smíšený les, okraj cesty, sub Quercus, Betula, Picea, Pinus, 16.5.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Calocybe gambosa

Calocybe gambosa PP Muckovské vápencové lomy, sub Quercus, Corylus, Pinus, 10.6.2007, (c) Lucie Zíbarová

 

Calocybe gambosa

Calocybe gambosa PR Vrbenské rybníky, koruna hráze, sub Quercus, 30.5.2007, (c) Lucie Zíbarová

 

Calocybe gambosa

Calocybe gambosa Klučov, opuštěná pískovna, 26.4.2008, (c) Anna Lepšová

 

Calocybe gambosa

Calocybe gambosa Praha, Dalejské údolí, nitrofilní lesní lem, sub Quercus, Fraxinus, 22.4.2014, (c) Lucie Zíbarová