Macrocystidia cucumis (Cystidovka rybovonná)

Roztroušeně se vyskytující saprotrofní druh lupenaté houby rostoucí na podzim na zemi v listnatých i jehličnatých lesích, často na okrajích cest nebo nitrofilních stanovištích mezi kopřivami, ostružníkem apod. Význačná pachem, který někdo popisuje jako okurkový, jiným lidem spíše připomíná rybinu, mikroskopicky pak nápadnými metuloidními hymeniálními cystidami.

Macrocystidia cucumis

Macrocystidia cucumis Arnoštov, Doupná hora, okraj lesní cesty, 9.10.2012, (c) Lucie Zíbarová

 

Macrocystidia cucumis

Macrocystidia cucumis PR Dětanský chlum, teplomilná doubrava, silně zetlelý pařez Pinus, 29.10.2015, (c) Lucie Zíbarová

 

Macrocystidia cucumis

Macrocystidia cucumis České Žleby, okraj lesní cesty, 10.10.2008, (c) Lucie Zíbarová