Tricholoma cingulatum (Čirůvka kroužkatá)

Roztroušeně se vyskytující čirůvka rostoucí na podzim pod vrbami, často pod vrbou jívou, na narušených stanovištích. Význačná prstenem na třeni. Uvedená v Červeném seznamu makromycetů ČR v kategorii NT - takřka ohrožený druh.

 

Tricholoma cingulatum

Tricholoma cingulatum Podkrušnohorská výsypka, sub Salix caprea, Betula, 24.10.2006, (c) Lucie Zíbarová

 

Tricholoma cingulatum

Tricholoma cingulatum PR Pučanka, nálet vrb a osiky, sub Salix caprea, Populus tremula, Pinus, 9.10.2007, (c) Lucie Zíbarová

 

Tricholoma cingulatum

Tricholoma cingulatum Nepomyšl, pískovna, sub Salix caprea, Pinus, 29.10.2015, (c) Lucie Zíbarová

 

Tricholoma cingulatum

Tricholoma cingulatum Domoušice, úvoz lesní cesty, sub Salix caprea, Corylus, 24.10.2015, (c) Lucie Zíbarová