Mycena latifolia (Helmovka širokolupenná)

Vzácná, avšak nenápadná helmovka rostoucí na otevřených travnatých stanovištích či rašeliništích, méně pod jehličnatými či listnatými stromy. Význačná řídkými, široce připojenými až krátce sbíhavými lupeny a charakteristickými cheilocystidami s výběžky ve střední části. Pach nevýrazný, slabě moučný. Helmovka šedá (Mycena cinerella) je zřetelně moučná a má jiné cheilocystidy.

 

Mycena latifolia

Mycena latifolia PR V Lísovech, porost nízkých ostřic, 10.9.2017, (c) Lucie Zíbarová