Lactarius sphagneti (Ryzec rašeliníkový)

Vzácnější ryzec rostoucí od pozdního léta do podzimu v rašeliníku pod smrkem. Význačný světlejším okrajem klobouku, světlými lupeny a mikroskopickými znaky. Mléko bílé, neměnné. Na podobných stanovištích se vyskytuje i hojný ryzec liškový (Lactarius tabidus) se žloutnoucím mlékem a světlejším kloboukem a vzácný r. hnědočervený (Lactarius badiosanguineus) s víceméně jednolitě zbarveným kloboukem s ostrým hrbolem a odlišnými mikroznaky. Uvedený v Červeném seznamu makromycetů ČR v kategorii NT (takřka ohrožený druh).

 

Lactarius sphagneti

Lactarius sphagneti NP Krkonoše, Labský důl, Harrachova jáma, ledovcový kar, sub Picea, Betula, 21.9.2017, (c) Lucie Zíbarová

 

Lactarius sphagneti

Lactarius sphagneti NPR Rašeliniště Skřítek, rašelinná smrčina, břeh potůčku, sub Picea, Betula, 13.9.2018, (c) Lucie Zíbarová

 

Lactarius sphagneti

Lactarius sphagneti NP Krkonoše, Svorová hora, horská smrčina, sub Picea, 24.9.2017, (c) Lucie Zíbarová

 

Lactarius sphagneti

Lactarius sphagneti Kovářská, vlhká kulturní smrčina, sub Picea, Ulmus, 25.10.2017, (c) Lucie Zíbarová

 

Lactarius sphagneti

Lactarius sphagneti (spory, Melzerovo reagens, 1000x) 25.10.2017, (c) Lucie Zíbarová