Conocybe mesospora (Sametovka středovýtrusá)

Patrně roztroušeně se vyskytující sametovka rostoucí od léta do podzimu v travnících, opadu listnatých lesů, parcích, podél cest apod. Význačná živě zbarvenými plodnicemi, mikroskopicky pak takřka výhradně lecythiformními kaulocystidami a drobnějšími sporami (cca 7.5-10 x 4.5-6 μm) s výrazným klíčním pórem.

Conocybe mesospora

Conocybe mesospora PP Údolí Podbradeckého potoka, jasenina, sub Fraxinus, Corylus, 2.8.2016, (c) Lucie Zíbarová