Laccaria tortilis (Lakovka zakroucená)

Velice drobný druh lakovky rostoucí roztroušeně na podmáčených stanovištích zejména pod vrbami a olšemi. Spolehlivě rozpoznatelná mikroskopicky (bisporické bazidie, spory s dlouhými ostny), podobné drobné fromy může tvořit např. i velmi hojná lakovka obecná (Laccaria laccata).

Laccaria tortilis

Laccaria tortilis Hříškov, kulturní jehličnatý les, vlhké koleje lesní cesty, sub Pinus, Picea, Quercus, 26.9.2015, (c) Lucie Zíbarová

 

Laccaria tortilis

Laccaria tortilis PR Dlouhý vrch, Tilio-Acerion, podmáčené stanoviště, sub Fraxinus, Fagus, Acer pseudoplatanus, Alnus, 5.10.2011, (c) Lucie Zíbarová

 

Laccaria tortilis

Laccaria tortilis Malonty, lesní prameniště, sub Salix, 20.9.2006, (c) Lucie Zíbarová