Myxomphalia maura (Kalichovka spáleništní)

Roztroušeně se vyskytující druh rostoucí převážně na spáleništích, vzácně i mimo ně. Pach nevýrazný, slabě zatuchlý až spermatický. Význačná mikroskopicky amyloidními sporami.

Myxomphalia maura

Myxomphalia maura Bechlín, skládka kůry a dřevního odpadu, 10.10.2015, (c) Lucie Zíbarová