Entoloma incarnatofuscescens (Závojenka modrohnědá)

Roztroušeně se vyskytující závojenka rostoucí od léta do podzimu v parcích, zahradách, úživných listnatých lesích, často na okrajích lesních cest s preferencí pro vápnité půdy. Význačná šedomodrým třeněm, hluboce sbíhavými lupeny, růžově běžovým kloboukem a mikroskopickými znaky.

 

Entoloma incarnatofuscescens

Entoloma incarnatofuscescens Dřevíč, porost křovin, okraj lesní cesty, 11.9.2014, (c) Lucie Zíbarová

 

Entoloma incarnatofuscescens

Entoloma incarnatofuscescens Nečemice, potoční luh, okraj lesní cesty, 5.9.2015, (c) Lucie Zíbarová