Naucoria rubriceps (Kržatka)

Syn.: Alnicola rubriceps

Dosti vzácný či spíše neodlišovaný druh od kržatky české (Naucoria bohemica). Význačná úzkým apexem cheilocystid, bisporickými bazidiemi a velmi prchavým velem.

 

Naucoria rubriceps

Naucoria rubriceps Hora sv. Šebestiana, náměstí, krátkostébelný trávník, sub Picea, Fraxinus, 10.9.2014, (c) Lucie Zíbarová