Entoloma rhodocylix (Závojenka olšová)

Roztroušeně se vyskytující drobná závojenka rostoucí od léta do časného podzimu v porostu různých mechů, často na mechatých pařezech a kmenech listnáčů i jehličnanů, ale i v polštářích bělomechu apod. Vzhledem připomíná spíše některé druhy kalichovek (Omphalina s. l.).

Entoloma rhodocylix

Entoloma rhodocylix PP Prameniště Chomutovky, horská smrčina, mechatý pařez Picea, 21.8.2014, (c) Lucie Zíbarová