Coprinopsis macrocephala (Hnojník velkohlavý)

Syn.: Coprinus macrocephalus

Méně hojný robustní koprofilní druh hnojníku. Roste po většinu roku na hnoji, tlející slámě a obdobných substrátech. Velmi podobný a makroskopicky prakticky nerozlišitelný je o něco hojnější hnojník šedý (Coprinopsis cinerea), lišící se mikroznaky (rozměry výtrusů). Dalším podobným, ale zpravidla drobnějším druhem je hnojník zaječí (Coprinopsis lagopus), který se též může vyskytovat na hnijící slámě.

 

Coprinopsis macrocephala

Coprinopsis macrocephala Nová ves u Loun, hromada hnoje a tlející slámy, 12.8.2014, (c) Lucie Zíbarová