Pterula multifida (Štětináček bělavý)

Roztroušeně se vyskytující druh rostoucí na podzim ve smrčinách v opadu a ze zbytků dřeva jehličnanů. Uvedený v Červeném seznamu makromycetů ČR v kategorii EN (ohrožený druh).

 

Pterula multifida

Pterula multifida PR Pavlova huť, podmáčená smrčina, opad Picea, 19.10.2012, (c) Lucie Zíbarová