Sparassis brevipes (Kotrč štěrbákový, k. Němcův)

Syn.: Sparassis nemecii

Vzácný kotrč rostoucí saproparaziticky na kořenech jedlí, méně často i smrků, buků a modřínů. Dříve se odlišoval kotrč Němcův (Sparassis nemecii), jak se však ukázalo, jedná se o pouhou formu k. štěrbákového (Petersen et al. 2016). Běžnější kotrč kadeřavý (Sparassis crispa) má více zprohýbané koncové větve a roste převážně na borovicích, mikroskopicky se odlišuje přezkami na hyfách tramy a dalšími bazidiemi. Uvedený (jako kotrč Němcův) v Červeném seznamu makromycetů ČR v kategorii EN (ohrožený druh).

 

Sparassis nemecii

Sparassis brevipes f. nemecii PR Milešický prales, jedlobučina, kořeny jedle, 26.8.2004, (c) Anna Lepšová

 

Sparassis nemecii

Sparassis brevipes f. nemecii Neuschönau [DE], jedlobučina, kořeny jedle, 23.8.2017, (c) Lucie Zíbarová