Typhula subvariabilis (Paluška)

Drobná houbička rostoucí jednotlivě ze sklerocií uvnitř listů a stonků dvouděložných rostlin. Od podobných druhů se odlišuje mikroskopicky drobnými amyloidními sporami.

Typhula subvariabilis

Typhula subvariabilis Bílichov, kulturní smrčina, osika při lesní cestě, listy Populus tremula, 13.10.2015, (c) Lucie Zíbarová