Cyphellostereum laeve (Ploníkovec měkký, mecháček hladký)

Syn.: Muscinupta laevis

Méně běžná houba rostoucí paraziticky na meších, často na narušovaných stanovištích jako jsou okraje lesních cest, spíše ve vyšších polohách. Uvedený v Červeném seznamu makromycetů ČR v kategorii EN - ohrožený druh.

Cyphellostereum laeve

Cyphellostereum laeve Prášily - Bořiny, kulturní smrčina, okraj lesní cesty, 26.9.2006, (c) Lucie Zíbarová

 

Cyphellostereum laeve

Cyphellostereum laeve Bouřňák, bučina, okraj lesní cesty, porost Polytrichum, 20.10.2014, (c) Lucie Zíbarová

 

Cyphellostereum laeve

Cyphellostereum laeve Oparno, suťový les, okraj cesty, 2.11.2016, (c) Lucie Zíbarová

 

Cyphellostereum laeve

Cyphellostereum laeve Arnoštov, Nad Myslivnou, kulturní smrčina, okraj lesní cesty, 9.10.2012, (c) Lucie Zíbarová

 

Cyphellostereum laeve

Cyphellostereum laeve PP Noldenteich, rašelinná smrčina, lodyžka Polytrichum, 10.9.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Cyphellostereum laeve

Cyphellostereum laeve NP České Švýcarsko, Divoká soutěska, inverzní smrčina, lodyžky mechu, 28.8.2016, (c) Lucie Zíbarová