Pseudomerulius aureus (Dřevomorka zlatá)

Nápadně zbarvená kornatcovitá houba s merulioidním hymenoforem, poněkud připomínající drobnější a žlutou plodnici dřevomorky domácí (Serpula lacrymans). Stejně jako ona způsobuje hnědou hnilobu dřeva. Roste roztroušeně na padlých kmenech a větvích borovic, častější je na vlhčích stanovištích.

Pseudomerulius aureus

Pseudomerulius aureus EVL Údolí Podbradeckého potoka, Genisto germanicae-Quercion, padlý kmen Pinus sylv., 24.9.2011

 

Pseudomerulius aureus

Pseudomerulius aureus NPR Červené Blato, blatkový bor, padlý kmen Pinus, 12.10.2012