Pseudotomentella umbrina (Vatička umbrová)

Syn.: Tomentella umbrina

Patrně nepříliš vzácná vatičkovitá houba rostroucí pod listnáči i jehličnany na kyselých až bazických půdách na mrtvém dřevě, rostlinných zbytcích apod. Podobně jako ostatní vatičkovité houby je ektomykorhizní. Od podobných druhů z komplexu vatičky smutné (Pseudotomentella tristis agg.) se pozná (téměř) negativní (tj. nikoli modrozelenou) reakcí hyf a bazidií s KOH a ostny na sporách dlouhými 1.1-1.2 μm.

 

Pseudotomentella umbrina

Pseudotomentella umbrina PR Libochovka, suťový les, větev Acer, 14.10.2017, (c) Lucie Zíbarová