Tomentella stuposa (Vatička velkovýtusá)

Spíše hojnější vatička rostoucí skrytě na spodní straně silně zetlelého dřeva, rostlinných zbytcích, půdě a apod. Od podobných druhů se pozná mikroskopicky (téměř kulovité spory s dlouhými ostny, přítomnost přezek, ..).

 

Tomentella stuposa

Tomentella stuposa Rusovce [SK], tvrdý luh, kůra Acer, 4.11.2017, (c) Lucie Zíbarová

 

Tomentella stuposa

Tomentella stuposa PP Židova strouha, suťový les, opadlá větev Quercus, 21.10.2017, (c) Lucie Zíbarová

 

Tomentella stuposa

Tomentella stuposa EVL Údolí Lužnice a Vlásenického potoka, suťový les, větev Picea, 24.7.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Tomentella stuposa

Tomentella stuposa (spory, 5% KOH, 1000x), 4.11.2017, (c) Lucie Zíbarová