Athelia decipiens (Kornatečka bělavá)

Hojná kornatcovitá houba rostoucí na mrtvém dřevě listnáčů i jehličnanů. Od podobných druhů ji lze odlišit pouze mikroskopicky (hyfy zcela bez přezek a drobné eliptické spory 4.5-5.5 x 3 μm).

 

Athelia decipiens

Athelia decipiens NPP Peklo, acidofilní borová doubrava, kmen Pinus, 18.9.2015, (c) Lucie Zíbarová

 

Athelia decipiens

Athelia decipiens Lítovská výsypka, větvičky a opadlé jehlice Pinus, 1.6.2016, (c) Lucie Zíbarová

 

Athelia decipiens

Athelia decipiens Obírka, suťový les, kmen Abies, 15.8.2016, (c) Lucie Zíbarová

 

Athelia decipiens

Athelia decipiens PP Písečný přesyp u Malolánského, kulturní bor, větev Pinus, 8.11.2016, (c) Lucie Zíbarová

 

Athelia decipiens

Athelia decipiens NPR Praděd, horská smrčina, kmen Picea, 31.5.2017, (c) Lucie Zíbarová