Coniophora fusispora (Popraška vřetenovýtrusá)

Vzácnější kornatcovitá houba rostoucí na mrtvém dřevě jehličnanů (zejm. borovic), vzácněji listnáčů. Nápadná relativně tlustými, snadno oddělitelnými plodnicemi a mikroskopicky velkými vřetenovitými výtrusy. Podobná je hojná popraška sklepní (Coniophora puteana) a p. tenká (Coniophora arida), obě s eliptickými až vejčitými sporami.

 

Coniophora fusispora

Coniophora fusispora Deštnice, teplomilná doubrava, fragment kmene Pinus, 5.9.2015, (c) Lucie Zíbarová