Tomentella botryoides (Vatička hroznovitá)

Vzácnější vatičovitá houba rostoucí na spodu kmenů, opadu, kamení apod. Ektomykorhizní. Nápadná kontrastem mezi hymeniem a rezavým subikulem, mikroskopicky pak intenzivní modrozelenou reakcí hyf s roztokem KOH, přítomností přezek na hyfách a drobnějšími nepravidelnými výtrusy.

 

Tomentella botryoides

Tomentella botryoides Vlčí důl, acidofilní bučina, kmen Fagus, 20.7.2015, (c) Lucie Zíbarová

 

Tomentella botryoides

Tomentella botryoides EVL Údolí Lužnice a Vlásenického potoka, smíšený kulturní les, fragment Picea, sub Picea, Corylus, Quercus, 26.9.2019, (c) Lucie Zíbarová