Peniophorella guttulifera (Kornatec kapkatý)

Syn.: Hyphoderma guttuliferum

Roztroušeně se vyskytující druh rostoucí na mrtvém dřevě listnáčů, spíše v pokročilém stadiu rozkladu. Od podobných druhů se pozná s jistotou pouze mikroskopicky (zejm. podle tvaru inkrustovaných cystid, které jsou ± tenkostěnné, spory válcovité 9-12 × 3-4 μm). Kornatec proměnlivý (Hyphoderma mutatum) má inkrustované cystidy silnostěnné a relativně užší spory, kornatka pýřitá (Peniophorella pubera) má inkrustované cystidy rovněž silnostěnné a víceméně kuželovité a relativně širší spory.

 

Peniophorella guttulifera

Peniophorella guttulifera Ročov, suťový les, kmen listnáče (Acer?), 2.7.2015, (c) Lucie Zíbarová

 

Peniophorella guttulifera

Peniophorella guttulifera NPR Koda, dubohabřina, větev Fagus, 11.7.2017, (c) Lucie Zíbarová