Botryobasidium aureum (Pavučiník zlatý)

Hojný druh kornatcovité houby rostoucí na dřevě listnačů i jehličnanů. Od příbuzných druhů se pozná pouze na základě mikroskopických znaků. Roste často ve společnosti nepohlavního žlutě až okrově zbarveného (odtud jméno) stadia Haplotrichum aureum (viz foto níže).

 

Botryobasidium aureum

Botryobasidium aureum Bratislava, Rusovce [SK], tvrdý luh, kmen Ulmus, 17.4.2018, (c) Lucie Zíbarová

 

Botryobasidium aureum

Botryobasidium aureum PR Karvanice, suťový les, kmen Fagus, 17.10.2016, (c) Lucie Zíbarová

 

Botryobasidium aureum

Botryobasidium aureum PR Ronov, suťový les, kmínek Tilia, 5.8.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Botryobasidium aureum

Botryobasidium aureum Osek, acidofilní bučina, kmen Fagus, 28.5.2015, (c) Lucie Zíbarová

 

Haplotrichum aureum

Botryobasidium aureum (anamorfa Haplotrichum aureum) Vlčí důl, acidofilní bučina, kmen Fagus, 20.7.2015, (c) Lucie Zíbarová

 

Haplotrichum aureum

Haplotrichum aureum (konidie, Melzerovo reagens, 1000x), 7.5.2019, (c) Lucie Zíbarová