Kurtia argillacea (Kornatka bělošedavá)

Syn.: Hyphodontia argillacea

Hojná kornatcovitá houba rostoucí na dřevě listnáčů i jehličnanů. Pod mikroskopem nápadná velkými zužujícími se cystidami se zatupělým koncem a (v rámci rodu) relativně krátkými a širokými sporami. Druhový komplex. Pravděpodobně se účastní erikoidní mykorhizy.

 

Hyphoderma argillaceum

Kurtia argillacea Obírka, suťový les, kmen Abies, 2.5.2017, (c) Lucie Zíbarová

 

Hyphoderma argillaceum

Kurtia argillacea Osek, acidofilní bučina, kmen Picea, 28.5.2015, (c) Lucie Zíbarová

 

Hyphoderma argillaceum

Kurtia argillacea NPR Šúr [SK], mokřadní olšina, větwv Alnus, 28.5.2015, (c) Lucie Zíbarová

 

Hyphoderma argillaceum

Kurtia argillacea EVL Údolí Lužnice a Vlásenického potoka, suťový les, fragment dřeva Picea, 18.6.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Hyphoderma argillaceum

Kurtia argillacea Černý vrch u Klášterce nad Ohří, jedlobučina, kmen Fagus, 26.5.2015, (c) Lucie Zíbarová