Sistotremastrum niveocremeum (Rozděrka bledokrémová)

Roztroušeně se vyskytující druh rostoucí na mrtvém, zpravidla silně rozloženém a vlhkém dřevě listnáčů, méně jehličanů, případně na rostlinných zbytcích. Od podobných kornatcovitých druhů se pozná pouze na základě mikroskopických znaků (víceméně válcovité bazidie s různorodým (4-6) počtem sterigmat, přítomnost přezek, výtrusy úzce eliptické až válcovité 6-9 x 2.5-3 μm). Tvoří plodnice především přes zimu. Viz též rozděrka švédská (Sistotremastrum suecicum) s užšími výtrusy (4.5-6 x 1.5-2 μm).

 

Sistotremastrum niveocremeum

Sistotremastrum niveocremeum PR Loužek, měkký luh, fragment kmene Salix, 19.2.2016, (c) Lucie Zíbarová

 

Sistotremastrum niveocremeum

Sistotremastrum niveocremeum PP Kozinecká stráň, teplomilná doubrava, kmínek Corylus, 2.5.2015, (c) Lucie Zíbarová

 

Sistotremastrum niveocremeum

Sistotremastrum niveocremeum PR Žernov, podmáčený porost křovitých vrb, kmen Populus tremula, 6.2.2016, (c) Lucie Zíbarová

 

Sistotremastrum niveocremeum

Sistotremastrum niveocremeum NPP Rečkov, podmáčený smíšený porost, kmen Betula,, 27.4.2015, (c) Lucie Zíbarová