Botryobasidium intertextum (Pavučiník úzkovýtrusý)

Méně hojná kornatcovitá houba rostoucí na mrtvé dřevě, zejména jehličnanů. Hojnější je ve vyšších polohách. Výzčaný mikroskopickými znaky (přítomnost přezek jen na některých septech, úzké výtrusy). Uvedený v Červeném seznamu makromycetů ČR v kategorii NT (téměř ohrožený druh).

 

Botryobasidium intertextum

Botryobasidium intertextum Mikulov v Krušných horách, acidofilní bučina, kmen Picea, 18.7.2014, (c) Lucie Zíbarová

 

Botryobasidium intertextum

Botryobasidium intertextum NPP Peklo, inverzní smrčina, kmen Picea, 30.4.2015, (c) Lucie Zíbarová

 

Botryobasidium intertextum

Botryobasidium intertextum PP Domaslavické údolí, suťový les, kmínek Picea, 13.5.2015, (c) Lucie Zíbarová

 

Botryobasidium intertextum

Botryobasidium intertextum Kyjov, podmáčená smrčina, fragment kmene Picea, 2.4.2017, (c) Lucie Zíbarová

 

Botryobasidium intertextum

Botryobasidium intertextum PR Losí blato, blatkový bor, trčící větev Pinus, 1.5.2016, (c) Lucie Zíbarová